טופס תשלום לסדנת שפת גופך כמטפל/ת 

רישום ותשלום - סדנת שפת גופך כמטפל/ת (חורף תשע"ח)
 
עלות הקורס:
עלות ברישום מוקדם (עד 27/01/2018): 1,000 ₪ בתוספת מע"מ (1,170 ₪ כולל מע"מ).
עלות ברישום רגיל: 1,200
בתוספת מע"מ (1,404 ש"ח כולל מע"מ). 


קבלת הנחת רישום מוקדם מותנית בתשלום עבור בקורס באמצעות הטופס שלהלן עד 27/01/2018. 


הבטחת מקום בקורס
מותנית בתשלום עבור הקורס באמצעות מילוי הטופס שלהלן.
סדר ההרשמה והבטחת המקום בקורס ובמסלול המבוקש הנו על בסיס כל הקודם זוכה.

לאחר מילוי הטופס - תישלח למשתתף הודעה בדוא"ל על קבלת פרטי הרישום והתשלום, ובסמוך לתחילת הקורס יישלחו הפרטים מינהליים אודות הקורס (פרטי הגעה וכו'). 

 
 
דמי ביטול
במקרה של ביטול רישום ע"י המשתתף או אי השתתפות בקורס מצד המשתתף, יחויב כרטיס האשראי בדמי ביטול בסך של 400 ש"ח כולל מע"מ (להלן: "דמי הביטול").
ככל וכבר חויב מלוא הסכום, יוחזר הסכום שחויב בניכוי דמי הביטול.


במקרה של ביטול הקורס מטעם המרצה בשל אילוצים טכניים, כוח עליון וכד' - לא ישולמו דמי ביטול,  ויוחזר מלוא הסכום, ככל שכבר חויב. 

רישום ותשלום
סדנת שפת גופך כמטפל/ת