טופס רישום לקורס שפת גוף למטפלים ע"פ גישת NVC-T

רישום ותשלום - כללי (קורסי חורף תשע"ח)
 
עלות הקורס:
1,850 ₪ בתוספת מע"מ (סה"כ 2,164 ₪).
הנחת רישום מוקדם:
לנרשמים עד 10/11/17 העלות 1,480 ₪ בתוספת מע"מ (סה"כ 1,732 ₪).


סדר התשלומים:
דמי הרשמה בסך 350 ₪ ישולמו עבור רישום והבטחת מקום; והיתרה תשולם עד יום הסדנה הראשון.
דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול רישום ע"י המשתתף או אי השתתפות בקורס.

דמי ההרשמה יוחזרו במלואם במקרה שלא תאושר השתתפותו של הנרשם לקורס אליו נרשם (מפאת אילוצים טכניים/היעדר מקום וכו').

הבטחת מקום בקורס: 
מותנית במילוי טופס ההרשמה שלהלן, ובתשלום דמי רישום.
לאחר מילוי פרטי טופס הרישום, וכן מילוי של פרטי כרטיס האשראי או ביצוע ההעברה הבנקאית, תישלח לנרשם הודעה בדוא"ל בדבר אישור רישום לקורס במייל חוזר. 

במקרה אחר (כגון רשימת המתנה) – תישלח הודעה מתאימה.  

סדר ההרשמה והבטחת המקום בקורס ובמסלול המבוקש הנו על בסיס כל הקודם זוכה.

המסלולים הנם:

מסלול בוקר: 4 מפגשים, בימי חמישי 09:00-15:00, בתאריכים: 23/11, 30/11, 7/12 ו- 21/12. 

מסלול ערב: 5 מפגשים, בימי ראשון 17:15-21:30, בתאריכים: 3/12, 10/12, 24/12, 31/12 ו- 7/1.

ביצוע התשלום

לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש למלא את פרטי הכרטיס בחלק השני של הטופס שלהלן. 

למשלמים באמצעות העברה בנקאית, מזומן או שיקים: יש להעביר מיידית את דמי הרישום בסך 350 ₪ לח-ן ע"ש ד"ר חגי אורנשטיין, בנק 12 (בנק הפועלים), סניף 582 (מודיעין), ח-ן מס' 236519.

את היתרה מעבר לדמי הרישום - יש לשלם עד ליום הקורס הראשון באמצעות העברה בנקאית או מזומן של יתרת התשלום, או באמצעות שיקים (ניתן להעביר עד 10 שיקים בתשלומים שווים).

לאחר הפקדה/העברה בנקאית של דמי הרישום, יש לשלוח בדוא"ל חוזר או בהודעת WhatsApp (לטלפון: 050-8923219): אסמכתא של ההפקדה/העברה הבנקאית עבור דמי הרישום (סריקת צילום האסמכתא או מספר האסמכתא).

רישום ותשלום
קורס שפת גוף למטפלים ע"פ גישת NVC-T