טופס הרשמה ותשלום לקורס ניתוח שפת גוף של מטופלים - יולי 2018

מידע כללי
 
עלות הקורס:
עלות ברישום מוקדם (עד 15/05/2018): 1,690 ₪ בתוספת מע"מ (1,977 ₪ כולל מע"מ).
עלות ברישום רגיל: 1,950 
 בתוספת מע"מ (2,281 ש"ח כולל מע"מ). 


קבלת הנחת רישום מוקדם מותנית בתשלום עבור הקורס באמצעות הטופס שלהלן עד 15/05/2018. 


הבטחת מקום בקורס
מותנית בתשלום עבור הקורס באמצעות מילוי הטופס שלהלן.
מספר המשתתפים בקורס מוגבל; הרישום אליו הוא על בסיס כל הקודם זוכה, ובאישור המנחה ע"פ שיקול דעתו. 


לאחר מילוי הטופס - תישלח למשתתף הודעה בדוא"ל על קבלת פרטי הרישום והתשלום והשלמת הרישום, ובסמוך לתחילת הקורס יישלחו הפרטים המינהליים הנדרשים להשתתפות בקורס (פרטי הגעה וכו'). 
 
דמי ביטול
במקרה של ביטול רישום ע"י המשתתף עד שבעה ימים טרם תחילת הקורס, יחויב המשתתף בדמי ביטול בסך 500 ש"ח כולל מע"מ (להלן: "דמי הביטול"). ככל וכבר חויב כרטיס האשראי במלוא עלות הקורס, יוחזר הסכום שחויב בניכוי דמי הביטול.
במקרה של ביטול קורס ע"י המשתתף שבעה ימים או פחות טרם תחילת הקורס - יחויב כרטיס האשראי במלוא עלות הקורס. 
במקרה של ביטול הקורס מטעם המרצה בשל אילוצים טכניים, כוח עליון וכד' - לא ישולמו דמי ביטול ע"י המשתתף,  ויוחזר לו מלוא הסכום, ככל שכבר חויב. 

הרשמה ותשלום
לקורס ניתוח שפת גוף של מטופלים - יולי 2018